• Deutsch
  • Polski

Oczyszczalnia ścieków
Gubin - Guben

Wspólny polsko-niemiecki projekt oczyszczalni ścieków jest przykładem partnerskiej współpracy uchodzącej za symbol przekraczających granice działań na rzecz ochrony przyrody. Oczyszczalnia ścieków Gubin - Guben przyczynia się nie tylko do ochrony wód; daje ona także impuls do rozwoju ekonomicznego całego regionu. Potwierdza się fakt, że oczyszczalnia ścieków przyczynia się do polepszenia jakości wody w Nysie Łużyckiej, Odrze i Morzu Bałtyckim.