• Deutsch
  • Polski

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków
Gubin-Guben Sp. z o.o.

66-620 Gubin,
ul. Spokojna 1

Sekretariat:
biuro@pos.zgora.pl

Telefony:
(+48 68) 455 52 30
(+48 68) 455 52 31

Fax:
(+48 68) 455 52 33

Zarząd Spółki

DARIUSZ BOCHEŃSKI
Prezes Zarządu

tel:(+48 68) 455 52 32
e-mail: bochenski@pos.zgora.pl

HEIDEMARIE KRUSE
Dipl. -Betriebsw. Prezes Zarządu

Tel. +49 6561 4382 -22
Fax. +49 3561 4382 -50

e-mail: h.kruse@gwaz-guben.de