• Deutsch
  • Polski

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków
Gubin-Guben Sp. z o.o.

66-620 Gubin,
ul. Spokojna 1

Sekretariat:
biuro@pos.zgora.pl

Telefony:
(+48 68) 455 52 30
(+48 68) 455 52 31

Fax:
(+48 68) 455 52 33

Zarząd Spółki

DARIUSZ BOCHEŃSKI
mgr inż. Prezes Zarządu

tel:(+48 68) 455 52 32
e-mail: bochenski@pos.zgora.pl

RONNY PHILIPP
Dipl.-Ing. Prezes Zarządu

Tel. +49 3561 4382-0
Tel. +48 68 455 52 32

e-mail: r.philipp@gwaz-guben.de