• Deutsch
  • Polski

Usługi poboru prób w terenie i wykonywania analiz laboratoryjnych dla:

• ścieków
• osadów

Usługi transportowe:

• transport osadów ściekowych o uwodnieniu do 30% s.m.i masie do 36 t.
• ciągnik rolniczy "solo" Ford - New Holland o mocy 165 KM
• ciągnik rolniczy „solo” Ford- New Holland o mocy 120 KM
• ciągnik rolniczy "solo" URSUS C-4514
• transport materiałów sypkich – przyczepy o udźwigu 6 i 10 t.

Usługi sprzętowe:

• Ciągnik rolniczy URSUS C 4514 z osprzętem typu:
   - koparka podsiębierna - pojemność czerpaka 0,15m³
   - kosiarka rotacyjna talerzowa
   - ładowarka - pojemność czerpaka 0,55m³
   - widlak

Usługi serwisowe - konserwacyjne - doradztwo:

• pompy
• zgarniacze
• dmuchawy
• urządzenia elektroenergetyczne
• urządzenia pomiarowe
• silniki na gaz
• mieszadła
• rozruch technologiczny oczyszczalni
• optymalizacja pracy oczyszczalni
• nadzory inwestorskie