• Deutsch
  • Polski

Stara oczyszczalnia

Przed drugą wojną światową istniała, dla niepodzielonego jeszcze wtedy miasta Guben, eksploatowana od 1905 roku sieć oczyszczania ścieków, w skład której wchodziła oczyszczalnia ścieków , 64 osadniki Imhoffa i 2 reaktory koksowe. W rezultacie drugiej wojny światowej powstały dwa odrębne miasta: polski Gubin i niemiecki Guben. Doprowadziło to do podziału sieci oczyszczania ścieków. Wybudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Guben, a istniejąca po stronie polskiej oczyszczalnia ścieków oczyszczała ścieki z Gubina.

Powrót do historii